Brigády na léto s úsměvěm...

Brigády na léto i zimu

Stačí zada co hledáte a město
např.: Brigáda Brno

vyhledávání připravujme, děkujeme za pochopení...

Letní brigáda podle
zákonu

Pracovněprávní předpisy s pojmem "brigáda" neoperují, ale tímto pojmem se rozumí zapojení mladých lidí do pracovního poměru a to ne pouze v průběhu prázdnin, ale je možné brigádu vykonávat i během celého školního roku.

Brigádu může upravovat pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce.

Zákaz práce fyzických osob do 15 let

Práce fyzických osob ve věku do 15 let nebo starších 15 let do skončení povinné školní docházky je zakázána. Tyto osoby mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ( § 6 Zákoníku práce ).

Možnosti

Pracovní smlouva
 • musí být písemná
 • jejím uzavřením se student stává zaměstnancem a má všechny pracovní nároky
 • uzavírá se k provádění pravidelných, opakujících se činností
 • zaměstnanec je vykonává v tzv. závislé činnosti, tedy ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti, osobně, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem a na jeho náklady a odpovědnost, za mzdu a v pracovní době
 • veškeré náležitosti pracovní smouvy naleznete ZDE
 • zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci mzdový výměr ihned po nástupu do práce; i u studentů brigádníků se uplatní minimální mzda (tj. 8400 Kč při 40hodinové týdenní pracovní době za měsíc a 48,10 Kč za hodinu)
 • zaměstnavatel je také povinen rozvrhnout pracovní dobu a určit zaměstnanci začátek a konec směn (zpravidla je to ustaveno v pracovní smlouvě)
 • pracovní poměr by měl být sjednán s ohledem na období (např. prázdniny) nebo na provedení určitých prací
Dohoda o pracovní činnosti
 • je vhodná zejména v případech, kdy rozsah pracovní činnosti nebo možnosti zaměstnance nedovolují zaměstnání na plný pracovní úvazek či pracovní zájem na splnění pracovních úkolů je jen příležitostný a časový (např. malý rozsah výrobní a obchodní činnosti zaměstnavatele)
 • dohoda musí být písemná, jinak je neplatná
 • další náležitosti dohody o pracovní činnosti naleznete ZDE
 • dle nového Zákoníku práce je možné, aby v dohodě byla sjednána dovolená na zotavenou, příp. jiné důležité osobní překážky v práci zaměstnance (např. nemocenská)
 • lze je uzavírat ne dobu určitou (dobu trvání této dohody lze vymezit podobně jako jako v pracovních smlouvách) i neurčitou
 • zaměstnanec, který bude pracovat v dohodě o pracovní činnosti, musí dostat odměnu minimálně 962 Kč/týden
Dohoda o provedení práce
 • předpokládaný rozsah práce, na který se dohoda uzavírá, nesmí překročit 150 hodin (dříve 100 hodin)
 • není vyloučeno, aby mezi týmž zaměstnavatelem a zaměstnancem bylo sjednáno několik dohod o provedení práce v jednom kalendářním roce i opakovaně - rozsah práce však nesmí dohromady přesáhnout 150 hodin
 • je možné aby tato dohoda byla uzavřena i na déletrvající pracovní výkon (např. na dobu jednoho roku) - počet odpracovaných hodin však opět nesmí být vyšší než 150 hodin
 • další informace o dohodě o provedení práce naleznete ZDE
 • odměna za práci podle tohoto typu dohody není limitována, uplatňuje se smluvní volnost a přihlíží se k charakteru práce - zaměstnavatel by však při jejím sjednávání měl dodržovat rovnost v pracovněprávních vztazích
 • sjednaná odměna by měla odpovídat charakteru práce, její složitosti a obtížnosti a měla by být přiměřená
 • pokud by odměna z dohody připadající na jednu hodinu nebyla ve výši minimální hodinové mzdy (48,10 Kč/hodinu), je zaměstnavatel povinen poskytnout doplatek
 • zaměstnanec, který bude pracovat v dohodě o provedení práce, musí dostat odměnu za 150 hodin minimálně 7215 Kč
Zdroj: ICM NIDM MŠMT
© Brigády v zahraničí pro studenty - 2006 - 2024 Pro váš automobil vám doporučujeme povinné ručení přehled nabídek jednotlivých pojišťoven. Pro směnu peněž se podívejte nejdříve na kurzovní lístek centrální banky. [ochrana osobních údajů] Kompletní seznam nabídek práce a tipy na zajímavé zimní destinace a dovolené naleznete na zimní dovolená 2011.